Efekty projektu

Zrealizowane po raz pierwszy na gruncie polskim w tak dużej skali badania, zaowocują nie tylko krytycznym studium współczesnej edukacji szkolnej, ale będą równocześnie inspirującym i skutecznym narzędziem pobudzenia refleksji i konkretnych działań na rzecz szkoły wolnej od dyskryminacji ze względu na płeć a w szerszym znaczeniu rozwoju demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Wyniki badań będą popularyzowane wśród teoretyków i praktyków edukacji: dydaktyków, metodyków, autorów podręczników i pakietów edukacyjnych, nauczycieli, polityków i wszystkich ludzi odpowiedzialnych za treści i jakość kształcenia. Zostaną przygotowane:

  • Seria raportów szczegółowych oraz jeden główny, prezentujące rezultaty badań w poszczególnych sekcjach przedmiotowych.
  • Publikacje naukowe dotyczące problematyki gender w podręcznikach, prezentujące wyniki badań wraz z zaproszeniem do dyskusji oraz rekomendacjami do działań specjalistów w obrębie edukacji szkolnej.
  • Strona internetowa projektu, popularyzującą ideę równości płci w edukacji szkolnej oraz wyniki badań i analiz.
  • Konferencja ekspercka podsumowującą projekt badawczy i prezentująca postulowane zmiany w edukacji szkolnej.